Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Mária Brodňanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633665
3.97

prof. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
riadiaci pracovník výskumu a vývoja i.ne
043/2633 615

MUDr. Monika Brunclíková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Tomáš Buday, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 645

prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Tomáš Buchler, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Viera Buchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Ing. Bc. Zuzana Buchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Sekretariát dekana
sekretárka
043/2633 309
First page Previous page ... 6 7 [8] 9 10 ... Next page Last page