Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4134 185

MUDr. Zuzana Biringerová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
odborný asistent

RNDr. Henrieta Blahušiak Drobková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

MUDr. Anna Bobčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x

MUDr. Anna Bobčáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec
zamestnanec

Alica Bobeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115

MUDr. Beatrica Bodorovská, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Daniel Bolek

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Tomáš Bolek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Bolfíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 525
First page Previous page ... 5 6 [7] 8 9 ... Next page Last page