Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mária Bolfíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 525

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433

RNDr. Dušan Braný, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 654

Bc. Eva Brezianska

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Pokladňa
pokladník v organizácii

MUDr. Mária Breznická

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

MUDr. Ľubica Brodová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
riadiaci pracovník výskumu a vývoja i.ne
043/2633 615
First page Previous page ... 5 6 [7] 8 9 ... Next page Last page