Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Tomáš Bělohlávek

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PhDr. Daniela Beňadiková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dOSE/x

Mgr. Mária Bencúrová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dLKFB

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Jakub Benko, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Alexandra Beráčová Poláčková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 824

Mgr. Adriana Bernátová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
prodekan fakulty
First page Previous page ... 4 5 [6] 7 8 ... Next page Last page