Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Bibiána Baďurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dLKFB

MUDr. Ján Bajaj

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dPAS/x

MUDr. Jana Bajaj

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN

Jozef Baláž

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy
043/2633 498

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Dana Balková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
sekretárka, sekretár
043/2633 418

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
docent vysokoškolský učiteľ
043/2633 707

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 749

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page