Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Katarína Bačé

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 210

MDDr. Martin Bačinský

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Bibiána Baďurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

MUDr. Ján Bajaj

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dPAS/x

Jozef Baláž

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy
043/2633 498

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Dana Balková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
sekretárka, sekretár
043/2633 418

Mgr. Alexandra Ballóová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dFA
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page