Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Peter Žatkuliak

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
Employee

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417

Mgr. Nela Žideková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dFA

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Oľga Žňavová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

RNDr. Jana Žolková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 94 95 [96]