Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MDDr. Daniel Hvizdoš

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Peter Hyrdel, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573

Miroslav Chasník

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
043/2633 131

Inna Chaun

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

MUDr. Anna Chbat

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dVN/x

Alena Chmúrna

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
špecialista personálneho riadenia
043/2633 320

MUDr. Ivana Chmúrna, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viola Chmúrna

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 314
First page Previous page ... 26 27 [28] 29 30 ... Next page Last page