Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Alena Hulejová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
sekretárka, sekretár
043/2633 606
043/2633 822

MVDr. Sandra Hurta Csizmár

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dAHE

MVDr. Sandra Hurta Csizmár

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Peter Huťka

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dKF

MUDr. Peter Huťka

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Zdenko Huťka, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Anton Hutko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 217
0903 304 080

Ing. Miroslav Hutko

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
odborník v informatike pre technické odb
043/2633 826

Ing. Bohuslav Hvizdák

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 112

MDDr. Daniel Hvizdoš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dZLE/x
First page Previous page ... 25 26 [27] 28 29 ... Next page Last page