Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Simona Horná

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x

Mgr. Andrea Hornáková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Michal Hošala, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 938

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dARES/x

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Miloš Hrabovský

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 330

MUDr. Bibiana Hroboňová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Stanislav Hronček

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 23 24 [25] 26 27 ... Next page Last page