Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

MUDr. Zuzana Mesárošová

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dVN/x, external)

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika telovýchovného lekárstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/4281 066
VoIP
41739
Publications

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

MUDr. Andrea Mešťaníková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
Publications

RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 499
VoIP
41499
Room
3.11
Publications

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Vladimír Mičieta

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (3.dNPF/x, external)
Publications

Mgr. Peter Mičko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
Telephone
043/2633 222
VoIP
41222

Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 456
VoIP
41456
Publications

Marta Michalcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko
knihovník
Telephone
043/2633 508
VoIP
41508