Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Dominika Micháliková

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (3.dFA, daily)

Mgr. Miroslava Michalková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
referent v administratíve, i. n.
Telephone
043/2633 201
VoIP
41201
Publications

MUDr. Martin Michalov

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (5.dARES/x, external)
Publications

MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

MUDr. David Míka

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (5.dCH/x, external)
Publications

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
docent vysokej školy, univerzity
Publications

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/4133 985
VoIP
41733
Note
043/4203665,043/4203697
Publications

MUDr. Peter Mikolajčík

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (3.dCH, daily)

MUDr. Martina Mikolajčíková

Jesseniova lekárska fakulta UK
PhD Student (1.dVN/x, external)
Publications

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Respirológie
VoIP
41473
Publications