Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Dagmar Šebová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403

Mgr. Dana Šefranková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Employee

doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

PaedDr. Jozef Šimeček

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 410

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika infektológie a cestovnej medicín
docent vysokej školy, univerzity
043/4133 987

Oľga Šimeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 418

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 431

Mgr. Ivana Šimerová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Referát podnikateľskej činnosti
referent v administratíve, i. n.
043/2633 104
41324
First page Previous page ... 77 78 [79] 80 81 ... Next page Last page