Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Bc. Tereza Pavlišová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.

Natália Pažitná

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač

MUDr. Juraj Péč

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dVN/x

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440

MUDr. Martin Jozef Péč

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Martin Jozef Péč

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Monika Péčová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dVN/x

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 622

Ing. Jana Pedanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 204
First page Previous page ... 57 58 [59] 60 61 ... Next page Last page