Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Jana Hatalová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 469

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450

Mgr. Tatiana Havrilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 557

MUDr. Pavel Heinige

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPD/x

MUDr. Gabriela Hešková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 462

Mgr. Klaudia Híveš Holečková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dURO

MUDr. Jakub Hlásny

Jessenius\ Faculty of Medicine,
7.dARES/x
First page Previous page ... 22 23 [24] 25 26 ... Next page Last page