Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 470

Soňa Timková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 634

MUDr. Roman Tlacháč

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

MUDr. Katarína Tobiášová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPAS

MUDr. Katarína Tobiášová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433

Mgr. Silvia Tomášová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Adelhaida Tomková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 425
First page Previous page ... 84 85 [86] 87 88 ... Next page Last page