Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Branislav Šlenker

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD

MUDr. Branislav Šlenker

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Viera Šlepcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
043/2633 819

Mgr. Jakub Šofranko

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dLKFB

MUDr. Marta Šošková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Barbora Špaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

Andrej Štefák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Jaroslav Štefanides

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
043/2633 131

Emília Štefanidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
First page Previous page ... 81 82 [83] 84 85 ... Next page Last page