Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Jaroslava Gužiková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dLKFB

MUDr. Svetlana Hadvabová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Emília Hajnecká

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
odborný asistent,vysokoškolský
043/4132 532

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MDDr. Andrej Ivan Halaša

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dZLE/x

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439

MUDr. Tatiana Haličková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x
First page Previous page ... 19 20 [21] 22 23 ... Next page Last page