Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Klaudia Galliková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Vladimír Gíreth

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 220

MUDr. František Golas

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dVN/x

Mgr. Eduard Gondáš, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Martin Grajciar

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dCH/x

MUDr. Martin Grajciar

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Karol Graňák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
analytik infor.a komun.technol.
043/2633 652
First page Previous page ... 18 19 [20] 21 22 ... Next page Last page