Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Katarína Grosmanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Kompetenčné centrum
pomocník a upratovač v kancelárii

PhDr. Ján Grossmann

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dNEUR/x

MUDr. René Gumulák, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Matej Gura, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

MUDr. Andrea Gurová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Jaroslava Gužiková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dLKFB

Emília Hajnecká

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
odborný asistent,vysokoškolský
043/4132 532

MUDr. Nikola Halačová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD
First page Previous page ... 17 18 [19] 20 21 ... Next page Last page