Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Katarína Dirnbachová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043/2633 478
3.18

Martina Dobáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
sekretárka, sekretár
043/2633 211
043/2633 605

Vladimír Doboš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 412

Mgr. Matúš Dohál, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41696

MUDr. Milan Dragula

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dVN/x

MUDr. Milan Dragula

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 699
043/2633711
First page Previous page ... 12 13 [14] 15 16 ... Next page Last page