Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Bc. Lucia Daniková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 703
043/4203 655

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 824
B2 440

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
riadiaci pracovník
043/2633 555

MUDr. Ivana Daňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Martin Dávidík

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 560

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 920

MUDr. Michal Demeter, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573

MUDr. Klaudia Demová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

RNDr. Katarína Dibdiaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
First page Previous page ... 11 12 [13] 14 15 ... Next page Last page