Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
docent vysokoškolský
043/2633 766

doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 434

doc. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viktor Čech

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
Odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 224

PhDr. Dominika Čecho

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVZ

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 595

MUDr. Patrícia Čelková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPD

MUDr. Patrícia Čelková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Andrej Čereš

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB/x

Ing. Jana Čerňanová Krohová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473
First page Previous page ... 9 10 [11] 12 13 ... Next page Last page