Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

Mgr. Mária Zanovitová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Lucián Zastko

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dBF/x

Tomáš Zaťko

zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

doc. MUDr. Kamil Zeleňák PhD.

docent vysokej školy, univerzity

RNDr. Katarína Zelinová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dGP

prof. MUDr. Mirko Zibolen CSc.

profesor vysokoškolský, univerzitný

Mgr. Jana Zibolenová PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PhDr. Mária Zibolenová

asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Vladimír Zoľák PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Viera Zorkovská

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 81 82 [83] 84 Next page Last page