Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Estera Beháňová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dCH/x

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Monika Beliančinová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN

Bc. Jana Bellová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

MUDr. Tomáš Bělohlávek

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Jakub Benko, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Denisa Beriková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dBF

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
prodekan fakulty
First page Previous page ... 3 4 [5] 6 7 ... Next page Last page