Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Veronika Kucháriková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 629

Veronika Kulavjaková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie investičnej výstavby a majetku
stavebný technik prevádzkový

Kvetoslava Kulichová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
sekretárka, sekretár
043/4133 308

Oľga Kulichová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Dermatovenerologická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 782

Darina Kulišková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Department of Physiology
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 458

MUDr. Milada Kullová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

MUDr. Ivana Kumičíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPAS

MUDr. Ivana Kumičíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Peter Kunč, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement
First page Previous page ... 42 43 [44] 45 46 ... Next page Last page