Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Ing. Kristína Koppová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Oddelenie pre ďalšie vzdeláv.zdrav.prac.
referent v administratíve, i. n.
043/2633 201

MUDr. Alena Korenčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB/x

MUDr. Daniela Kosorínová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dPD

MUDr. Daniela Kosorínová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Jana Košová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
chyžná

Alena Košťaliková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
sekretárka, sekretár
043/4132 836

RNDr. Petra Košútová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473

Kvetoslava Kotrádyová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Igor Kovačka

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie investičnej výstavby a majetku
stavebný inžinier investičný
432633111

Renáta Kováčová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
First page Previous page ... 37 38 [39] 40 41 ... Next page Last page