Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

VZDELÁVACIE AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

JANUÁR 2016


15. 12. 2015 12.48 hod.

 

04. 01. - 18. 01. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou II. časť

                                                  v odbore otorinolaryngológia,

11. 01. - 15. 01. 2016            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore

                                                 anestéziológia a intenzívna medicína,

11. 01. - 15. 01. 2016            I. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť

                                                 v komunite, 

11. 01. - 15. 01. 2016            I. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť

                                                 v psychiatrii,

11. 01. - 15. 01. 2016            I. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť

                                                 v odboroch chirurgie,

11. 01. - 29. 01. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore

                                                 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

11. 01. - 05. 02. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

18. 01. - 21. 01. 2016            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore

                                                 zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 1.10.2015),

18. 01. - 22. 01. 2016            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť

                                                 v psychiatrii,

25. 01. - 05. 02. 2016            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo.