Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Na UK sa konala spoločná slávnostná promócia doktorov vied

Bratislava 1. decembra 2015: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes za účasti prezidenta SR Ing. Andreja Kisku konala spoločná slávnostná promócia doktorov vied. Ide o prvé podujatie svojho druhu, na ktorom si doktori vied prevzali diplomy udelené Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou technickou univerzitou (STU) a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).


03. 01. 2016 17.59 hod.

Diplomy doktorov vied odovzdali predstavitelia inštitúcií, ktorých vedecké rady hodnosť doktora vied udelili. Predseda SAV odovzdal diplomy 16 doktorom vied, rektor UPJŠ 6 doktorom vied, rektor STU 3 doktorom vied a rektor UK 2 doktorom vied (kompletný zoznam doktorov vied - pdf súbor).

"Nič nemalo v uplynulých piatich storočiach väčší vplyv na vývoj ľudského ducha, kultúru, priemysel, poľnohospodárstvo a zdravie ľudí ako slobodný, zvedavosťou a bádavosťou ľudskej mysle motivovaný výskum a vedecké poznanie," uviedol v slávnostnom príhovore prorektor UK a zároveň predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH) prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. Ako ďalej zdôraznil: "Výskum na Slovensku je dlhodobo významne podfinancovaný – podiel HDP je absolútne i relatívne malý v porovnaní s ostatnými krajinami a v porovnaní s odporúčaním Európskej únie. Ak nemajú mladí vedeckí pracovníci dostatočnú finančnú podporu od rodičov, sú odkázaní na zárobok v zahraničných výskumných inštitúciách a univerzitách, ktoré tých najschopnejších priťahujú aj možnosťami a podporou výskumu."

Vedecká hodnosť DrSc. (doktor vied) vyjadruje vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť. Neformálne je vedecká hodnosť doktora vied najvyššou vedeckou hodnosťou v Slovenskej republike.

Celé znenie príhovoru predsedu SKVH a prorektora UK prof. P. Mocza (pdf súbor)

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.

 

Pozrite si aj záznam relácie Téma dňa TA3 - Diplomy doktorov vied (hosť v štúdiu: prof. P. Moczo; čas príspevku: 26.10 min.).