Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

MAREC 2016


03. 03. 2016 15.31 hod.

 

 

25. 02. 2016                            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore pediatrická

                                                  gastroenterológia, hepatológia a výživa - Enterálna výživa

                                                   a jej technické zabezpečenie v ambulantnej praxi, lokálne ošetrenie

                                                   - AMD pena

07. 03. - 18. 03. 2016            Školiaci kurz v piatom roku špecializačného štúdia v odbore pediatria,

08. 03. - 09. 03. 2016            Urodynamický kurz - základné urodynamické vyšetrenia

                                                  v odbore urológia, gynekológia a pôrodníctvo, neurológia,

14. 03. - 25. 03. 2016            Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

16. 03. - 17. 03. 2016            Špecializačná skúška v odbore maxilofaciálna chirurgia,

21. 03. - 01. 04. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore

                                                 pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,

21. 03. - 13. 05. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia

                                                 a intenzívna medicína,

30. 03. 2016                           Certifikačná skúška na záver certifikačnej prípravy 

                                                 v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

31. 03. 2016                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

31. 03. 2016                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky

                                                 manažment a financovanie.