Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výberové konania na letné stážové pobyty a zahraničnú prázdninovú prax

Výberové konanie pre študentov 4. a 5. ročníka na letné stážové pobyty v Rakúsku v rámci LIONS AUSTRIA PROGRAM “MEDICAL STUDENTS BEYOND FRONTIERS“ a výberové konanie na zahraničnú prázdninovú prax pre študentov 3. - 5. ročníka všeobecného lekárstva JLF na partnerských lekárskych fakultách: Budapešť, Pécs a Olomouc sa budú konať 8.3.2016 o 13.00 hod. v Malej zasadačke Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, prízemie.


18. 02. 2016 14.54 hod.

Podrobné informácie: