Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Medik roka 2016

Sieť nemocníc Svet zdravia, a.s. vyhlasuje, spoločne s partnermi, už druhý ročník odbornej súťaže určenej pre študentov 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt Medik roka 2016. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej môžu preveriť a zmerať svoje teoretické poznatky.


19. 02. 2016 10.13 hod.

Lákadlom je opäť vysoká výhra a garantované pracovné miesto po skončení štúdia.

Aprílové vyvrcholenie súťaže ponúkne následne 20 finalistom kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. Na jedného víťaza čaká finančná výhra v hodnote 3 000 €. Všetkým finalistom bude súčasne ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia na oddelení podľa vlastného výberu. Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.medikroka.sk do 5. marca 2016.

Medik roka - profil súťaže.

Tlačová správa.