Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

1st SLOVAK SCOPH Weekend

1st SLOVAK SCOPH Weekend je akcia, kde sa po prvýkrát stretnú študenti medicíny z rôznych lekárskych fakúlt (cca 10 študentov za jednu fakultu), venujúci sa dobrovoľným činnostiam združených pod stálou komisiou pre verejne zdravie /SCOPH/v rámci Slovenskej Asociácie študentov medicíny/SloMSA/.


24. 02. 2016 09.00 hod.


Na tomto podujatí si budú mať možnosť formou workshopov, diskusií a tréningov vymeniť skúsenosti, nápady, či postrehy z fungovania jednotlivých projektov na jednotlivých fakultách, a spoznať ďalších študentov plných zápalu pre tieto činnosti.


Hlavným cieľom SCOPH-u je šíriť osvetu v oblasti Verejného zdravia, a tak bojovať s veľkým množstvom faktorov vplývajúcich škodlivo na zdravie človeka (vplyv fajčenia, nezdravej stravy, životného štýlu...). Zaujímavou, zábavnou, u mladších aj hravou formou sa snažíme edukovať ľudí o ich zdraví a tak prispievať k prevencii rôznych ochorení.

Pod SCOPH patria napríklad projekty:

  • Healthy Future-Zdravá strava: Projekt, v rámci ktorého je žiakom ZŠ a SŠ hovorené o zdravom životnom štýle. Zahŕňa osvetu o vhodnom zložení potravy, o pozitívach športu i o prípadných (hlavne dlhodobých) následkoch ignorácie potreby správne sa vyživovať a starať o svoje telo.
  • Antitobacco/Smoke free days : Projekt šíriaci osvetu u fajčiarov ale aj prevenciu voči fajčeniu u nefajčiarov.
  • Deň pre zdravie: Projekt SCOPH-u zameraný na širokú verejnosť. Snažíme sa upozorniť verejnosť na hrozbu rizikových faktorov ako zvýšená glykémia a hrozba cukrov v potrave, hypertenzia a jej následky, vyšetrenie očí s vysvetlením hrozby šedého alebo zeleného zákalu, školenie o poskytovaní Prvej pomoci a iné.
  • 5 minút pre zdravie: Lokálny projekt venovaný civilizačným ochoreniam (hypertenzia, Diabetes a pod.) -ich diagnostike a prevencii v spolupráci s mediálne známymi ľuďmi.
  • Nemocnica u medvedíka: Je to nadnárodný projekt zameraný na prevenciu Syndrómu bieleho plášťa a hlavnou úlohou tohto projektu je zbaviť najmenšie deti strachu z doktorov.
  • Klub detskej nádeje: Projekt zameraný na detského pacienta, s organizáciou rôznych aktivít a voľnočasového programu pre deti hospitalizované v nemocnici na spríjemnenie ich dňa.
  • Young at Heart/ Srdcom mladí: Národný projekt, ktorého hlavným cieľom je navrátiť iskru do života starších ľudí, žijúcich v Domovoch dôchodcov a ukázať im, že aj jeseň života je krásna a navrátiť im pocit potrebnosti.
  •   …


 
Táto akcia je oficiálne podporená:

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Mesto Martin
Kancelária Zdravé mesto Martin
Martinský klub medikov
Bratislavský spolok medikov
Spolok medikov mesta Košice
Spolok medikov SZU
Minerálna voda GEMERKA
Agrokarpaty, s.r.o.
MECOM GROUP s.r.o.
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.