Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXI. Šubjakov deň

Pozvánka a program celoslovenskej konferencie so zahraničnou účasťou - XXI. Šubjakov deň, ktorá sa bude konať 8.4.2016 o 9.00 hod. vo Veľkej posluchárni UNM v Martine.


31. 03. 2016 12.16 hod.

XXI. Šubjakov deň

Celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou, ORÁLNA A MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA, VARIÁ, ktorá sa koná pod záštitou dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Jána Danka, CSc. a riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušana Krkošku, PhD.,MBA.

Miesto a čas konania: Veľká poslucháreň UNM, Martin, 8. apríla 2016 o 9.00 hodine

Program podujatia