Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

APRÍL 2016


04. 04. 2016 07.37 hod.


04. 04. - 15. 04. 2016            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii

                                                 a pôrodníctve,

04. 04. - 29. 04. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore

                                                 vnútorné lekárstvo,

05. 04. 2016                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická gastroenterológia,

                                                 hepatológia a výživa,

07. 04. 2016                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť

                                                 v psychiatrii,

18. 04. - 29. 04. 2016            Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

18. 04. - 27. 04. 2016            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia -

                                                 Elektroencefalografia,

25. 04. - 29. 04. 2016            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia -

                                                 Elektromyografia (2. časť).