Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vytvor propagačný plagát na tému ERASMUS +

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK, kancelária Erasmus+ vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov UK.


15. 03. 2016 10.19 hod.
Podmienky súťaže:
  • vytvoriť propagačný plagát v rozmere A4, A3 alebo A2 na tému Erasmus+
  • formáty pdf, tif alebo jpeg s rozlíšením min. 300 až max. 450 dpi
  • vyplniť formulár – prehlásenie.


Deadline: 11. 4. 2016

Hlasovanie bude prebiehať od 12.4. - 19.4. 2016 na FB stránke UK. Víťazný plagát postupuje na ERACON 2016 v Thessalonikách.