Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dva projekty BioMedu získali významnú finančnú podporu na návrat odborníkov zo zahraničia

Dňa 15.03.2016 na 5. rokovaní Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia boli Jesseniovej lekárskej fakulte ako jedinej vysokej škole v SR schválené dva projekty s inštitucionálnou podporou pre pracovníkov Martinského centra pre biomedicínu.


31. 03. 2016 12.17 hod.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Realizáciou prerokovania žiadostí o finančnú podporu jednotlivcov a inštitúcií v súvislosti s obsadením pozície v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia bolo  poverené Centrum vedecko-technických informácií SR.

Dňa 15.03.2016 na 5. rokovaní Rady podpornej schémy  na návrat odborníkov zo zahraničia boli Jesseniovej lekárskej fakulte ako jedinej vysokej škole v SR schválené dva projekty s inštitucionálnou podporou pre  pracovníkov Martinského centra pre biomedicínu.

Prvý schválený projekt s názovom „Morfologická a funkčná analýza nervových zakončení sprostredkujúcich viscerálnu bolesť pomocou multifotónovej mikroskópie a optogenetických metódzískal finančnú dotáciu 134 778,24 €.

Druhý schválený projekt „Zavedenie nového predklinického protokolu na testovanie bezpečnosti a diferenciačného potenciálu neurálnych prekurzorov izolovaných z indukovaných pluripotentných kmeňových buniek“ získal finančnú dotáciu 120 000 €.