Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Valné zhromaždenie ŠRVŠ má za sebou štvrté zasadnutie

V dňoch 6. až 9. októbra 2022 sa v Banskej Bystrici konalo štvrté Valné zhromaždenie (VZ) Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVS), na ktorom našu fakultu reprezentoval delegát Patrik Prístupný.


21. 10. 2022 09.47 hod.
Od: JLF UK

Hlavnou náplňou VZ boli voľby nového predsedníctva ŠRVŠ, no nezabudlo sa ani na aktuálne témy slovenského vysokého školstva – sexuálne obťažovanie, kupovanie záverečných prác či v dnešnej dobe už prežitá zvyklosť zabezpečovania občerstvenia na štátniciach študentami.

Predsedníčkou nového predsedníctva, ako aj celej ŠRVŠ, sa stala Zuzana Hozlárová – študentka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Veľká pozornosť bola venovaná aj vyhláseniu Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), podľa ktorého by vysoké školy v prípade nesplnenia podmienok zo strany vlády od 17. novembra 2022 mali prestať plniť svoje poslanie a úplne prerušiť výučbu.

ŠRVŠ vyjadruje podporu SRK a vyzýva vysoké školy, aby naďalej trvali na splnení všetkých troch požiadaviek vyslovených SRK.

Celé uznesenie VZ nájdete >> TU <<

Vyjadrenie podpory k vyhláseniu SRK nájdete >> TU <<

Vyhlásenie SRK aj s požiadavkami si môžete prečítať >> TU <<