Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ustanovujúce zasadnutie AS JLF UK

Pozvánka pre členov AS JLF UK na ustanovujúce zasadnutie AS JLF UK, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18. mája 2023 o 13:00 hod. v zasadačke Vedeckej rady JLF UK.


16. 05. 2023 16.08 hod.
Od: JLF UK

Program rokovania:

  1. Odovzdanie osvedčení o zvolení a sľub novozvolených členov AS JLF UK
  2. Voľba predsedu AS JLF UK
  3. Voľba predsedu zamestnaneckej časti AS JLF UK
  4. Voľba predsedu študentskej časti AS JLF UK
  5. Voľba ďalších členov predsedníctva za zamestnaneckú časť AS JLF UK
  6. Voľba ďalšieho člena predsedníctva za študentskú časť AS JLF UK