Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostná inaugurácia dekanky JLF UK

V utorok 26.3.2019 o 13.00 hodine sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty v Aula Magna uskutočnila slávnostná inaugurácia dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc.


03. 04. 2019 14.26 hod.
Od: Tajomníčka JLF UK

Inauguračný akt sa uskutočnil na verejnom zasadnutí akademickej obce Jesseniovej lekárskej fakulty za prítomnosti rektora Univerzity Komenského prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. a ďalších významných akademických funkcionárov, županky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, primátora mesta Martin Jána Danka a ďalších významných hostí. Profesorka Čalkovská, ktorá súčasne pôsobí ako vedúca Ústavu fyziológie JLF UK, bude zastávať funkciu dekanky v období 1.2.2019 - 31.1.2023.

Fotogaléria