Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta UK získala ocenenie „Patrón architektúry

V stredu 3. októbra 2018 boli počas slávnostného galavečera odovzdané ocenenia národnej architektonickej súťaže CE.ZA.AR 2018. Ocenenie „Patrón architektúry“ si v zastúpení dekana Jána Danka prevzala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine za iniciovanie a organizovanie súťaže návrhov na Nemocnicu budúcnosti v Martine.


17. 10. 2018 15.18 hod.
Od: Kancelária dekana JLF UK

Ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, udelil tento rok organizátor súťaže po tretíkrát. O udelení tejto ceny nerozhoduje medzinárodná porota, ale predstavenstvo Slovenskej komory architektov. Jej primárnym poslaním tak nie je oceniť architektonický výkon, ale poukázať na pozitívne príklady z praxe.

Cenu tento rok získala Nemocnica budúcnosti v Martine – architektonická súťaž návrhov. Iniciátorom tohto projektu je Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine zastúpená dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc. Autorom víťazného návrhu nemocnice boli architekti z ateliéru Pantograph.

Slovenská komora architektov udelila ocenenie „Patrón architektúry“ ojedinelému úkazu odborného a inovatívneho prístupu pri tvorbe koncepcie novej fakultnej nemocnice v Martine. Architektonická súťaž návrhov na Nemocnicu budúcnosti v Martine je nasledovaniahodným postupom pri prestavbe slovenského zdravotníctva pre potreby 21. storočia. Súťaž otvorila novú kapitolu diskusie o spôsobe budovania nemocníc, v neposlednom rade však súťaž umožnila vstúpiť do tejto diskusie slovenským architektom, ktorým sa za ostatné dekády podobných možností nedostalo.

<output>

Ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, udelil tento rok organizátor súťaže po tretíkrát. O udelení tejto ceny nerozhoduje medzinárodná porota, ale predstavenstvo Slovenskej komory architektov. Jej primárnym poslaním tak nie je oceniť architektonický výkon, ale poukázať na pozitívne príklady z praxe.

Cenu tento rok získala Nemocnica budúcnosti v Martine – architektonická súťaž návrhov. Iniciátorom tohto projektu je Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine zastúpená dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc. Autorom víťazného návrhu nemocnice boli architekti z ateliéru Pantograph.

Slovenská komora architektov udelila ocenenie „Patrón architektúry“ ojedinelému úkazu odborného a inovatívneho prístupu pri tvorbe koncepcie novej fakultnej nemocnice v Martine. Architektonická súťaž návrhov na Nemocnicu budúcnosti v Martine je nasledovaniahodným postupom pri prestavbe slovenského zdravotníctva pre potreby 21. storočia. Súťaž otvorila novú kapitolu diskusie o spôsobe budovania nemocníc, v neposlednom rade však súťaž umožnila vstúpiť do tejto diskusie slovenským architektom, ktorým sa za ostatné dekády podobných možností nedostalo.

</output>