Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta UK má nového profesora

Dňa 27. marca 2019 prezident Slovenskej republiky (SR) Andrej Kiska vymenoval dovedna 25 nových profesorov, medzi ktorými sú štyria z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).


01. 04. 2019 10.56 hod.

"Slovenské vysoké školstvo čakajú v najbližších rokoch zmeny v oblasti akreditácie vysokoškolského štúdia. Myslím, že všetci s istým napätím očakávame, či to bude taká očakávaná zmena k lepšiemu. Či to bude zmena, ktorá podporí a vynúti si naozajstnú kvalitu," povedal prezident SR A. Kiska. Zároveň tiež konkretizoval očakávania, v ktorých rezonuje schopnosť vedieť pomenovať problémy a riešiť ich a na ich presadzovaní spolupracovať s tými, ktorí sú za to politicky zodpovední.

Prezident SR tiež vyjadril novovymenovaným profesorom poďakovanie a víziu do budúcnosti pri ďalšom plnení si povolania vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Taktiež vyzdvihol dôležitosť ich práce pre študentov: "Vaše dnešné menovanie je aj veľký záväzok do budúcnosti, že v ďalšej pedagogickej práci budete študentov sprevádzať nielen súčasným poznaním vo vašich študijných odboroch a programoch, ale že v nich vyvoláte zvedavosť hľadať odpovede na doposiaľ nezodpovedané otázky. Že v nich budete podporovať túžbu po objavovaní neznámeho alebo nutkanie vždy nanovo reflektovať našu spoločnú minulosť a prítomnosť, a tiež, že k nim budete pristupovať ako k partnerom so záujmom nielen o to, akými sú študentmi, ale predovšetkým o to, akými sú ľuďmi."

Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave:

Prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH, odbor hygiena, Lekárska fakulta UK

Prof. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., odbor oftalmológia, Lekárska fakulta UK

Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA, odbor pediatria, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martina

Prof. Ing. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., odbor sociológia, Filozofická fakulta UK

<output>

"Slovenské vysoké školstvo čakajú v najbližších rokoch zmeny v oblasti akreditácie vysokoškolského štúdia. Myslím, že všetci s istým napätím očakávame, či to bude taká očakávaná zmena k lepšiemu. Či to bude zmena, ktorá podporí a vynúti si naozajstnú kvalitu," povedal prezident SR A. Kiska. Zároveň tiež konkretizoval očakávania, v ktorých rezonuje schopnosť vedieť pomenovať problémy a riešiť ich a na ich presadzovaní spolupracovať s tými, ktorí sú za to politicky zodpovední.

Prezident SR tiež vyjadril novovymenovaným profesorom poďakovanie a víziu do budúcnosti pri ďalšom plnení si povolania vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Taktiež vyzdvihol dôležitosť ich práce pre študentov: "Vaše dnešné menovanie je aj veľký záväzok do budúcnosti, že v ďalšej pedagogickej práci budete študentov sprevádzať nielen súčasným poznaním vo vašich študijných odboroch a programoch, ale že v nich vyvoláte zvedavosť hľadať odpovede na doposiaľ nezodpovedané otázky. Že v nich budete podporovať túžbu po objavovaní neznámeho alebo nutkanie vždy nanovo reflektovať našu spoločnú minulosť a prítomnosť, a tiež, že k nim budete pristupovať ako k partnerom so záujmom nielen o to, akými sú študentmi, ale predovšetkým o to, akými sú ľuďmi."

Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave:

Prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH, odbor hygiena, Lekárska fakulta UK

Prof. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., odbor oftalmológia, Lekárska fakulta UK

Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA, odbor pediatria, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martina

Prof. Ing. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., odbor sociológia, Filozofická fakulta UK

</output>