Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok 2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola zverejnená výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok 2023.


Pobyty sú určené pre pracovníkov s minimálne polovičným úväzkom na UK a nie sú určené pre doktorandov. Pre zjednodušenie výberu cieľových krajín sme v zozname partnerských zmlúv označili univerzity, kde je možné uchádzať sa o pobyt, ako "BURZA možná".

Výzva je zverejnená na stránke >> TU << 

Uzávierka prihlášok na OMV RUK je 10. novembra 2022.