Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Užitočné simulátory pre dištančnú výučbu

Virtuálni pacienti, sonografické moduly či praktické cvičenia. Prinášame vám viacero možností ako skvalitniť dištančnú výučbu.


 

Turbulent Sky

Na stránke TurbulentSky nájdete zaujímavo spracovaný pacientsky scenár zameraný na manažment katastrof. Spracovanie prípadu leteckej katastrofy Vás vtiahne priamo do diania.

Študent si môže vyskúšať nácvik zodpovednosti, spolupráce s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a ďalšími profesionálmi pracujúcimi na prípade. Cieľom tejto simulácie je získanie zručností, akými sú napríklad kritické myslenie a robenie rozhodnutí počas poskytovania zdravotnej starostlivosti počas hromadného nešťastia.  

Pri riešení tohto prípadu, je potrebné vziať do úvahy, že sa jedná o simuláciu v anglickom jazyku a teda všetky postupy nemusia byť zhodné s našimi postupmi a pre úspešné dokončenie prípadu bude potrebné naštudovať si aj iné odporúčania a postupy.

Na stránke sa nachádza aj kvíz zameraný na daný prípad.


Pacientske prípady z nemocničného prostredia

Centennial College, Ryerson University, and George Brown College vytvorili a spracovali pacientske prípady z priamo z nemocničného prostredia, ktoré sú voľne dostupné na stránke de.ryerson.ca

Forma spracovania umožňuje študentom vžiť sa priamo do role zdravotníckeho pracovníka (v tomto prípade sa jedná o rolu ošetrovateľov, ale odporúčame si prejsť danými prípadmi aj študentom všeobecného lekárstva). Cieľom týchto simulácií je nácvik klinického myslenie rozhodovania sa.


Virtual Interactive Cases

Na týchto stránkach nájdete kompletné pacientske prípady, kde si môžete prejsť potrebnými úkonmi v prípade daného konkrétneho pacienta (záznamy rôznych vyšetrení, záznamy z pacientskeho monitora, laboratórne výsledky možnosti, komunikácia s pacientom, ...) čo Vám umožní vyriešiť daný pacientsky prípad.

Stránka Virtual Interactive cases ponúka virtuálnych pacientov z rôznych oblastí medicíny:

-          Anesteziológia: TU

-          Pacienti zameraní na predoperačné vyšetrenia: TU

-          Farmácieúfarmakológie: TU

-          Reumatológie: TU

-          Pôrodníctva: TU

-          Familly medicine: TU

-          Ošetrovateľstvo: TU

 

Virtuálny pacient s COVID-19

Na stránke covid19.bodyinteract.com nájdete 6 bezplatných kurzov zameraných na virtuálnych pacientov s ochorením COVID-19.

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné  online kurz - COVID-19 Online Course  s nulovou cenou vložiť do košíka a pokračovať – podrobný postup, ako vstúpiť do kurzu nájdete aj priamo na stránke.

 

Kurz poskytuje možnosť nácviku rozpoznania ochorenia, stabilizovanie stavu pacienta, stanoviť diagnózu a liečiť pacienta s ochorením SARS-Co-V-2.  Na vyriešenie pacientskych prípadov máte k dispozícií 2 mesiace a po úspešnom vyriešení, obdržíte  certifikát, ktorý si môžete dať aj do svojho životopisu 

 

 

Ultrazvuk 

Na webstránke ultrasound.guide nájdete 13 sonografických modulov, ktoré obsahujú edukačné multimédiá, súčasťou je aj edukačný text a hlasový komentár inštruktora, niektoré sú spracované pomocou pacientskych prípadov. Každý modul obsahuje niekoľko podmodulov. Časové intervaly jednotlivých modulov sa líšia v závislosti od rozsahu danej témy.

Všetky tréningové materiály sú kompatibilné aj s tabletmi a smartfónmi.

Nie je potrebná žiadna registrácia.

 

 

 

Atlas sonografických záznamov

Webstránka thepocusatlas.com je veľmi zaujímavou stránkou s atlasom sonografických záznamov rôznych častí ľudského tela. Aktuálne tu nájdete aj informácie ohľadom pandémie COVID-19, ako aj sonografické záznamy pľúc pacientov s COVID-19.

Nie je potrebná žiadna registrácia.

 

Screen- based simulačné pacientske scenáre

Na stránke app.full-code.com nájdete niekoľko úvodných voľne dostupných pacientskych prípadov. Stačí si v menu zvoliť Cases , zvoliť si, že ste študent a následne si vybrať jeden zo 7 voľne dostupných scenárov. Vyžaduje sa prehliadač Google Chrome alebo Apple safari.

Nie je potrebná žiadna registrácia.

 

Klinické zručnosti

Na webstránke practicalclinicalskills.com nájdete informácie, zvukové záznamy a praktické cvičenia zamerané na ozvy srdca, pľúc, EKG a meranie tlaku.  Možno vzhľadom nepatrí medzi najmodernejšie stránky, ale podstaný je obsah :) .

V časti Heart nájdete knižnicu zvukov oziev srdca, s obrázkami polôh vyšetrovania pacienta, s popisom ozvie, mini testy na preverenie auskultačných zručností. Rovnako tu môžete nájsť aj pediatrických simulovaných pacientov.

V časti Lungs nájdete rôzne fenomény pľúc, ktoré si môžete vypočuť, ku každému nájdete krátky popis, pozíciu pacienta a prípadne sa môžete aj otestovať v krátkom miniteste. Nájdete tu aj pacientske prípady zamerané na pulmonálne problémy pacienta, kde si môžete otestovať svoje zručnosti a vedomosti a stanoviť diagnózu.

Ďalšou časťou na tejto stránke je EKG. Tu nájdete základné definície, informácie o daj téme,  úvod do interpretácie EKG, krivky EKG pre nácvik rozpoznania krivky, taktiež aj táto časť ponúka možnosť otestovať sa.

Poslednou časťou zameranou na nácvik klinických zručností je BP – meranie tlaku.  Tu nájdete pacientske prípady, kde Vám stránka ponúkne možnosť zmerať tlak na základe auskltačných zručnosti Korotkových zvukových fenoménov. Nájdete tu aj pediatrických pacientov.

Pre plnohodnotné využitie budete potrebovať reproduktory (postačujúce sú aj tie zabudované v počítači), alebo sluchadlá.

Nie je potrebná žiadna registrácia.

 

Auskultácia

Ďalšie auskultačné zvuky môžete nájsť napríklad na stránkach:

 

 

Physical diagnoss: sounds, videos and images 

Stránka libraryguides.neomed.edu zoskupuje rôzne multimediálne edukačné zdroje spojené s fyzikálnym vyšetrením pacienta. Študent tu nájde multimediálne zdroje spojené s auskultáciou, neurologickými vyšetreniami, kardiológiou, pneumológiou, dermatológiu atď.

Zaujímavé sú napríklad snímky z otoskopu, kde je možné zobrazenie jednotlivých patológií v otoskope (TU), alebo v rovakej forme je možné zobrazenie patológií aj z oftalmokopu (TU).