Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Mimoriadne zasadnutie AS JLF UK

15.10.2019 o 14:00


14. 10. 2019 09.07 hod.

V utorok 15. októbra sa uskutoční mimoriadne zasadnutie AS JLF UK, ktoré prebehne o 14:00 hod.