Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2. výzva na výberové konania na mobility Erasmus+

Štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020


 

Milí študenti,

z poverenia vedúcej oddelenia medzinárodných vzťahov Mgr. Belkovej, dovoľujeme si Vám oznámiť, že po uzatvorení vysielania študentov na zimný semester 2019/2020, vznikla finančná úspora vzhľadom na vysoký počet zrušených študentských mobilít.

Z toho dôvodu Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ RUK otvára 2. výzvu na výberové konania na mobility Erasmus+ štúdium na letný semester v akademickom roku 2019/2020.

Výzva je otvorená od 14.10.2019 do 25.10.2019, prihlasovanie je možné LEN ONLINE prostredníctvom tohto odkazu.

Interview prihlásených kandidátov sa uskutoční 29.10. 2019 o 14:00 hod. v presklenej miestnosti v Aula Magna. Viac informácií získate na Referáte zahraničných vzťahov, alebo prostredníctvom e-mailu bednarikovajfmed.uniba.sk.