Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum sklerózy multiplex na JLF UK

Spolupráca lekárov a vedecko-výskumných pracovníkov je veľmi dôležitá. Len vďaka novým objavom môžu dostať pacienti lepšiu a kvalitnejšiu liečbu. Vedecký prínos v medicíne je dôležitou súčasťou práce Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.


19. 04. 2024 10.38 hod.
Od: JLF UK

Pozrite si video zo sekcie „Veda za oponou“, kde o takejto významnej spolupráci hovoria neurologička doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD. a vedkyňa Ing. Petra Hnilicová, PhD. Spoločne hľadajú nové možnosti na určenie rozsahu ochorenia skleróza multiplex a pomôcť tak pacientom lepšie manažovať ich liečbu.

Vďaka ich spoločnému projektu vyšetrujeme mozog pacientov neinvazívnou metódou pomocou magnetickej rezonancie, bez toho, aby sme do neho museli akéhokoľvek zasiahnuť. Vyšetrenie metabolického profilu tkaniva pomôže neurológom pri ďalšej liečbe. Unikátne vyšetrenia sa vedcom a klinikom JLF UK v Martine podarilo uskutočniť vďaka spolupráci s Viedenskou Univerzitou.

https://youtu.be/HvDruMEK9Rk?si=wCQG9pRPUybX7dfK