Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti JLF UK predstavili žiakom svoje krajiny

Do aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v utorok 26. septembra zapojili aj zahraniční študenti a študentky Jesseniovej lekárskej fakulty UK.


27. 09. 2023 11.55 hod.
Od: JLF UK

Cieľom podujatia je motivovať ľudí, aby bez ohľadu na vek, či už v školách alebo mimo nich, študovali cudzie jazyky. Pretože jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho intelektuálneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva.

Sedem zahraničných študentov JLF UK sa spolu s doc. RNDr. Michalom Šimerom, PhD., zúčastnilo vyučovania na Základnej škole Hurbanova. Žiakom a žiačkam 2. stupňa predstavili v angličtine svoju rodnú krajinu, priblížili jej geografické aj kultúrne zaujímavosti, tradície, národné jedlá a zvyky. Okrem angličtiny sa žiakom prihovorili aj vo svojej rodnej reči.

Na JLF UK študuje široké spektrum študentov a študentiek z rôznych krajín sveta - vďaka Európskemu dňu jazykov mohli svoju krajinu odprezentovať, spoznať sa s novými ľuďmi a viac sa zapojiť do života v meste mimo svojej komunity.

Podujatia sa zúčastnili:

Josephine Isabel (Kanada)

Zavhorodnia Iryna (Ukrajina)

Kyshtobaeva Aiana (Kirgizsko)

Tieber Felix (Rakúsko)

Sayeg Wassim (Nemecko)

Jóhannsdóttir Helga Björt (Island)

Skrøvje Sol Jeanette (Nórsko)