Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Spolupráca s kúpeľmi Piešťany

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a zástupcovia Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany podpísali memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je pracovať na spoločných štúdiách, ktoré dokážu posúvať kúpeľnú liečbu vpred a prinášať tak benefit pre pacientov, ktorí ju potrebujú.


22. 04. 2024 11.30 hod.
Od: JLF UK

Prvým projektom, na ktorom obe inštitúciu už spolupracujú, je inovatívny rehabilitačný program pre pacientov s Parkinsonovou chorobou. Liečebný program “Parkinson & Well“ pozostáva z balneologického, fyzioterapeutického, senzorického a nutraceutického modulu, pričom každý reflektuje najnovšie poznatky o Parkinsonovej chorobe. Pacienti sú zároveň sledovaní v neurologických ambulanciách. Program pre SLK Piešťany vyvinuli odborníci z JLF UK.

Cieľom expertov z martinskej fakulty nebolo len vytvorenie celosvetovo unikátneho liečebného programu, ale zároveň tento program ponúknuť v indikačnej skupine A,  teda ako plne hradený zdravotnými poisťovňami. Kolektív autorov rehabilitačného programu získal za svoju prácu aj prestížne medzinárodné ocenenie.

Nové vedecké poznatky, ktoré pomôžu pri liečbe pacientov, sú dôležitou súčasťou práce vedecko-výskumných pracovníkov fakulty. K projektu pre pacientov s Parkinsonovou chorobou pribudnú vďaka podpísaniu spoločného memoranda v blízkej budúcnosti aj ďalšie témy pre výskum.