Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Hodnotenie vyučujúcich a predmetov na JLF UK

Milí študenti. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 13. septembra 2021 do 30. septembra 2021 je možné zadať hodnotenie vyučujúcich a predmetov, ktoré ste mali zapísané v letnom semestri akademického roka 2020/2021, a to elektronicky po prihlásení sa do Akademického informačného systému.


Prosíme Vás, aby ste si ešte pred začatím vyplňovania dotazníka pozorne preštudovali priložený manuál, ktorý nájdete TU. Po odoslaní záverečného hodnotenia sa Vaše odpovede automaticky anonymizujú a nie je možné sa k nim už vrátiť.

Ďakujeme za pochopenie a najmä za Vašu spätnú väzbu, ktorú následne poskytneme garantom jednotlivých predmetov a bude slúžiť na priebežné skvalitňovanie výučby na JLF UK.