Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Do práce na bicykli 2019

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine zvíťazila v 6. ročníku celoslovenskej kampane "Do práce na bicykli" v kategórii aktívna spoločnosť za rok 2019.


20. 06. 2019 11.14 hod.
Od: Tajomníčka JLF UK

V mesiaci máj 2019 sa konal 6. ročník celoslovenskej kampane "Do práce na bicykli", do ktorej sa zaregistrovala aj naša Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine s počtom tímov 51 a celkovým počtom  súťažiacich 199.

V uvedenej kampani sme boli mimoriadne úspešní, v kategórii aktívna spoločnosť za rok 2019 zvíťazila práve Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, a to aj vďaka aktívnej práci a prístupu našej koordinátorky Milky Matuščínovej.

Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo v utorok 18. júna 2019 v Dopravnom múzeu v Bratislave. Víťazstvo v tomto roku berieme ako záväzok do ďalšieho ročníka.