Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Stravovací systém mimo prevádzky

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s výpadkom počítačovej siete a všetkých IT služieb vo štvrtok 06.08.2020 od 8:00 hod., nebude v prevádzke stravovací systém – t.j. v tento deň si nebudete môcť urobiť objednávku stravy.


29. 07. 2020 14.40 hod.

Obedy sa vydávať budú podľa vytlačeného zoznamu. Odporúčame uskutočniť objednávku obedov na piatok 07.08.2020 najneskôr dňa 6.8.2020 do 8:00 hod., tiež odporúčame nedávať jedlo do burzy pred 8:00 hod., pretože jedlo si už nikto nestihne objednať.

Ďakujeme za porozumenie.