Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody


08. 09. 2020 12.36 hod.

Dovoľujeme si informovať o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v objektoch JLF UK: Dekanát, Teoretické ústavy Viliama Mézeša, Edukačné centrum, BioMed, Štefánikov ústav, v dňoch 12.09 2020 od 07:00 hod. do  13.09. 2020 do 18:00 hod., súvislosti s prácami na rekonštrukcii horúcovodu na ul. Hviezdoslavova po dekanát JLF UK.